PT-Online priser och info

PT Online BAS
4 veckor 899:-
8 veckor 1499:-
12 veckor 1999:-

PT Online PLUS
4 veckor 1799:-
8 veckor 2599:-
12 veckor 2999:-

PT Online BAS 4 veckor 899:-

  • 15 min uppstartssamtal via telefon eller videosamtal.
  • Behovsanalys
  • Ett komplett träningsprogram för hela kroppen, individuellt anpassat med syftet att nå ditt mål och utmana din fysiska förmåga.
  • Instruktionsvideos via en personlig youtubelänk
  • Träningsdagbok via APP ( extern)
  • Uppföljningssamtal 1 * 15 min via telefon eller videosamtal, för justeringar av program, peppning och frågor.
  • Support via email alla dagar i veckan

PT Online BAS 8 veckor 1499:-

  • 15 min uppstartssamtal via telefon eller videosamtal.
  • Behovsanalys
  • Ett komplett träningsprogram för hela kroppen, individuellt anpassat med syftet att nå ditt mål och utmana din fysiska förmåga. Periodiserat 8 veckor.
  • Instruktionsvideos via en personlig youtubelänk
  • Träningsdagbok via APP ( extern)
  • Uppföljningssamtal 2 * 15 min via telefon eller videosamtal, för justeringar av program, peppning och frågor.
  • Support via email alla dagar i veckan

PT Online BAS 12 veckor 1999:-

  • 30 min uppstartssamtal via telefon eller videosamtal.
  • Behovsanalys
  • Ett komplett träningsprogram för hela kroppen, individuellt anpassat med syftet att nå ditt mål och utmana din fysiska förmåga. Periodiserat 12 veckor.
  • Instruktionsvideos via en personlig youtubelänk
  • Träningsdagbok via APP ( extern)
  • Uppföljningssamtal 3 * 15 min via telefon eller videosamtal, för justeringar av program, peppning och frågor.
  • Support via email alla dagar i veckan

PT Online PLUS  4 veckor 1799:-

  • 15 min uppstartssamtal via telefon eller videosamtal.
  • Behovsanalys
  • Ett komplett träningsprogram för hela kroppen, individuellt anpassat med syftet att nå ditt mål och utmana din fysiska förmåga.
  • Instruktionsvideos via en personlig youtubelänk
  • Träningsdagbok via APP (extern)
  • Uppföljningssamtal 2 * 15 min via telefon eller videosamtal, för justeringar av program, peppning och frågor
  • Individuellt kostschema, tips och recept.
  • Resultatavstämning/ uppföljning via email veckovis
  • Support via email alla dagar i veckan

PT Online PLUS  8 veckor 2599:-

  • 30 min uppstartssamtal via telefon eller videosamtal.
  • Behovsanalys
  • Ett komplett träningsprogram för hela kroppen, individuellt anpassat med syftet att nå ditt mål och utmana din fysiska förmåga. Periodiserat 8 veckor.
  • Instruktionsvideos via en personlig youtubelänk
  • Träningsdagbok via APP (extern)
  • Uppföljningssamtal  2 * 25 min via telefon eller videosamtal, för justeringar av program, peppning och frågor
  • Individuellt kostschema, periodiserat
  • Tips och recept
  • Resultatavstämning/ uppföljning via email veckovis
  • Support via email alla dagar i veckan

PT Online PLUS  12 veckor 2999:-

  • 30 min uppstartssamtal via telefon eller videosamtal.
  • Behovsanalys
  • Ett komplett träningsprogram för hela kroppen, individuellt anpassat med syftet att nå ditt mål och utmana din fysiska förmåga. Periodiserat 12 veckor.
  • Instruktionsvideos via en personlig youtubelänk
  • Träningsdagbok via APP (extern)
  • Uppföljningssamtal 3 * 25 min via telefon eller videosamtal, för justeringar av program, peppning och frågor
  • Kostanalys utifrån matdagbok
  • Snabbkurs ”så håller du vikten”
  • Individuellt kostschema, periodiserat
  • Tips och recept
  • Resultatavstämning/ uppföljning via email veckovis
  • Support via email alla dagar i veckan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>